The concept of super luxury yachts runs green energy

The concept of super luxury yachts runs green energyViews:248|Rating:5.00|View Time:3:11Minutes|Likes:31|Dislikes:0
The continued development of the “green technology” industry has driven designers to the idea of ​​a luxury 50m luxury super yacht with a fully operational, Clean raw materials include energy from the sun and wind.
The yacht’s lifeboat is two lithium-electric turbine electric motors. The process of circulating activity is simple, energy is converted from sunlight through large glass panels mounted on about 1/3 of the surface of the yacht, and to obtain energy from the wind. We put the transistor devices like binoculars along the sails. With all that power to fully meet the activities and activities within the yacht.
It is simply understood that green technology offers the flexibility to operate a wide variety of boats using different engines, further enhancing the motivation for replacing technologies that generate polluting electricity. Serving today’s basic living with the power generated by clean technology in the future.
The exterior of this iconic super yacht is the most daunting problem for designers. Super yachts are designed to include a large 11.2m pool, combined with a relaxing area for sunbathing and a bar. It also has an 8-foot (2.4-meter) garage inside a car-mounted yacht for land transportation as needed. Maximum capacity of the yacht is 10 people.

Sự phát triển không ngừng của ngành “công nghệ xanh” (green technology) đã thúc đẩy các nhà thiết kế lên ý tưởng cho siêu du thuyền sang trọng, đắt đỏ với chiều dài 50m với cơ chế vận hành đặc biệt dựa hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu sạch sanh bao gồm năng lượng từ mặt trời và gió.
rái tim sự sống của du thuyền chính là 2 động cơ điện turbine hoạt động bằng pin lithium. Mô hình hoạt động tuần hoàn khá đơn giản, năng lượng sẽ được chuyển hoá từ ánh sáng mặt trời thông qua những tấm kính lớn được gắn trên khoảng 1/3 bề mặt của du thuyền, và để có được năng lượng từ gió, người ta đặt những thiết bị chuyển hoá điện giống như ống nhòm dọc theo cánh buồm. Với nguồn điện đó hoàn toàn đáp ứng đủ các hoạt động và sinh hoạt bên trong du thuyền.
Có thể hiểu đơn giản là công nghệ xanh đáp ứng linh hoạt việc vận hành nhiều loại thuyền sử dụng động cơ khác nhau, xa hơn nữa điều này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy thay thế các công nghệ tạo ra điện năng ô nhiễm phục vụ sinh hoạt cơ bản hiện nay bằng các nguồn điện năng tạo ra từ công nghệ sạch trong tương lai.
Nội ngoại thất của siêu du thuyền mang tính biểu tượng này là vấn đề nan giải nhất đối với các nhà thiết kế. Siêu du thuyền được thiết kế bao gồm một hồ bơi lớn với chiều dài 11.2m, kết hợp khu vực thư giãn để tắm nắng và cả quầy bar. Ngoài ra nó còn có 1 garage rộng khoảng 8 foot (tương đương 2,4m) bên trong du thuyền dùng chứa ô tô để phục vụ cho việc di chuyển trên bộ khi cần thiết. Sức chứa tối đa của du thuyền là 10 người.