VES Green energy lower your electric bill...How??

VES Green energy lower your electric bill…How??



Views:850|Rating:0.00|View Time:2:14Minutes|Likes:0|Dislikes:0
When using a green energy system with grid tie configuration, it acts as the main supply of electricity for your load and the grid is now become a back up. It helps reduce your electricity bill while having zero emission to the environment. You are now your own power company. it is the way to go.
—-
Khi sử dụng hệ thống năng lượng sạch theo mô hình hòa lưới, hệ thống này trở thành nguồn cung cấp chính cho tải và điện lưới bây giờ trở thành nguồn dự phòng. Hệ thống sẻ làm giảm hóa đơn tiền điện của bạn và không có khí thải ô nhiễm môi trường. Lúc này bạn trở thành một nhà máy điện của chính mình. Đây là điều mà tất cả chúng ta nên hướng tới.

#VES – Chuyên gia về năng lượng sạch tại Việt Nam.

Subscribe ngay #VESSolar để xem nhiều clip hấp dẫn nha cả nhà ơi:
► Subscribe YouTube #VietnamEcoSolutions
► Tin tức mới nhất:
► Fanpage:
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline : 09 15 90 27 27 (Mr Việt)